Home » Konkwistadorzy: Francisco Pizarro, Hern N Cort S, Hernando de Soto, Diego Vel Zquez de Cu Llar, Francisco V Squez de Coronado, Gonzalo by Source Wikipedia
Konkwistadorzy: Francisco Pizarro, Hern N Cort S, Hernando de Soto, Diego Vel Zquez de Cu Llar, Francisco V Squez de Coronado, Gonzalo Source Wikipedia

Konkwistadorzy: Francisco Pizarro, Hern N Cort S, Hernando de Soto, Diego Vel Zquez de Cu Llar, Francisco V Squez de Coronado, Gonzalo

Source Wikipedia

Published August 1st 2011
ISBN : 9781231832868
Paperback
30 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 29. Rozdzia y: Francisco Pizarro, Hern n Cort s, Hernando de Soto, Diego Vel zquez de Cu llar, Francisco V squez de Coronado, Gonzalo Pizarro, Pedro de Mendoza, Francisco de Orellana, Bernal D az del Castillo, Pedro Pizarro, Francisco de Montejo y Le n, Juan Ponce de Le n, Lope de Aguirre, Pedro Cieza de Le n, Nu o Beltr n de Guzm n, Domingo Mart nez de Irala, Antonio de Berrio, Sebasti n de Belalc zar, Pedro de Valdivia, Juan de la Cosa, Philip von Hutten, Diego de Almagro, Nicolas Freya Ovando, Luis Col n de Toledo, Diego de Ord s, Gonzalo Fernandes Oviedo y Valdes, Rodrigo de Bastidas, Pedro de Lugo, Francisco de Garay, Diego Almagro Junior, Alonso de Alvarado, Pedro de Heredia, Crist bal de Olid, Diego de Nicuesa, Georg Hohermuth, Juan Pizarro, Francisco Hern ndez Gir n, Gonzalo Jim nez de Quesada, Aleixo Garcia, Bartolom o Ruiz, Francisco de Berria, Martin Hurtado de Arbieto, Hernando Pizarro, Diego Col n, Diego M ndez de Salcedo. Fragment: Francisco Pizarro (ur. 16 marca 1478 w Trujillo, zm. 26 czerwca 1541 w Limie) - hiszpa ski konkwistador, kt ry podbi imperium Ink w, a tak e za o y miasto Lima, wsp czesn stolic Peru. Francisco Pizarro by nie lubnym dzieckiem ze zwi zku hiszpa skiej wie niaczki, Franciski Gonz lez Mateos, z Gonzalo Pizarro Rodriguezem de Aguilar, szlachcicem i kapitanem hiszpa skiej armii. Nie ma pewno ci co do daty jego urodzenia (najbardziej prawdopodobna jest data 16 marca 1478, ale s r d a podaj ce nawet rok 1471), niewiele wiadomo o najwcze niejszym okresie jego ycia. Pojawi y si plotki, i tu po urodzeniu Francisco matka porzuci a go na schodach ko cio a pod wezwaniem Naj wi tszej Maryi Panny w Trujillo. Pewne jest, e jako m ody ch opak zarabia na ycie, pas c winie. Prawdopodobnie do ko ca ycia pozosta analfabet . Francisco ju jako doros y cz owiek pozna swych przyrodnich braci, z kt rych najstarszy Hernando (jedyny lubny syn ich ojca) by m odszy od niego o ponad 20 lat. Pozostali bra...