Home » Rīga zem Rīgas by Andris Caune
Rīga zem Rīgas Andris Caune

Rīga zem Rīgas

Andris Caune

Published
ISBN :
Hardcover
134 pages
Enter the sum

 About the Book 

Arheologa stāsts par senās Rīgas zudušajām celtnēm.Grāmatā parādīts, ko Rīgas vēstures izpētē devuši divdesmit gados veiktie arheoloģiskie izrakumi. Galvenā vērība veltīta viduslaiku pilsētas zudušajām celtnēm - nocietinājumiem, dzīvojamajām unMoreArheologa stāsts par senās Rīgas zudušajām celtnēm.Grāmatā parādīts, ko Rīgas vēstures izpētē devuši divdesmit gados veiktie arheoloģiskie izrakumi. Galvenā vērība veltīta viduslaiku pilsētas zudušajām celtnēm - nocietinājumiem, dzīvojamajām un sabiedriskajām ēkām. Apskatīts arī jautājums par Rīgas pirmatnējo zemes reljefu, par pilsētas sākotnējo plānojumu un ielu tīkla veidošanos. Izmantojot konkrētas arheoloģiskas liecības, autors rāda, kādas īstenībā bijušas nostāstiem apvītās apakšzemes ejas, celtņu ziedojumi, kā veidojies Vecrīgas kultūrslānis. Grāmata paredzēta plašam lasītāju lokam, kas interesējas par Rīgas arheoloģiju.Arheologs vēstures zinātņu kandidāts Andris Caune dzimis 1937. gadā Rīgā. Beidzis Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Hidromeliorācijas fakultāti (1961. g.) un P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultātes vēstures nodaļu (1969. g.)1969. gadā A. Caune sāka strādāt Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūtā par zinātnisko līdzstrādnieku un kopš 1970. gada vada Rīgas, bet no 1976. gada - vienlaikus arī Bauskas arheoloģisko ekspedīciju. A. Caunes zinātniskās intereses saistās galvenokārt ar viduslaiku arheoloģiju, it īpaši ar mūsu republikas galvaspilsētas Rīgas senāko vēsturi. Piecpadsmit gados ik vasaru regulāri veidot arheoloģiskos izrakumus, viņa vadībā ir savāktas unikālas liecības par Rīgas pirmsākumiem, tās senāko topogrāfiju, nocietinājumiem, par viduslaiku pilsētnieku materiālo un garīgo kultūru. Šos materiālus apstrādājot iegūtās atziņas ļāvušas jaunā skatījumā izvērtēt daudzas senās Rīgas vēstures problēmas. Par tām A. Caune publicējis vairāk nekā 150 zinātnisku un populārzinātnisku rakstu, bet 1984. gadā - monogrāfiju par Rīgas 12. - 14. gs. dzīvojamām ēkām.